Ons onderwijs

Een passend aanbod op een eigentijdse manier

In deze tijd van een ruim aanbod aan digitale leermiddelen, groeien de kinderen steeds verder uit elkaar op een steeds jongere leeftijd. De beperkingen van het op papier werken zijn er namelijk niet meer. Een kind kan heel snel door bepaalde oefenstof heen, zonder dat de leerkracht de leerstof op moet  zoeken en naderhand hoeft na te kijken. Leerlingen lopen op deze manier dus wel steeds harder tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan. Die grenzen schrijven namelijk een bepaalde hoeveelheid leerstof in een afgemeten tijd voor.

Deze trend zal de komende jaren verder doorzetten en zal voor steeds grotere verschillen tussen de leerlingen zorgen. Immers, de digitale middelen worden steeds geavanceerder en er komt steeds meer leerstof digitaal beschikbaar.

 


Kindgerichter en werken als team

Hoe meer je doet aan gepersonaliseerd leren, hoe meer het leerstofjaarklassensysteem onder druk komt te staan. Dit betekent dat wij nadenken over en werken met manieren om dit jaarklassensysteem anders te organiseren. Denk hierbij aan het werken als team, een ander gebruik van de ruimtes in de school, en een andere aanpak van ons leren. Het invoeren van Snappet en het werken met Jeelo zijn hier voorbeelden van.