Missie / visie

Voor elk kind een plek

Ons leeraanbod gaat uit van een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij de leerstof aansluit bij de behoeftes en interesses van kinderen. Daarnaast werken we resultaatgericht met als doel het optimale leer-rendement uit ieder kind te halen.
Bs St Anna zorgt voor kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen in Blitterswijck ongacht geloof en afkomst. Dit onderwijs gaat uit van de behoeften van deze kinderen, hun ouders en hun omgeving.