Onze Visie

 

Basisschool Sint-Anna streeft naar een veilige school waar iedereen met plezier naartoe gaat en zichzelf kan en mag zijn. Waar we elkaar met respect benaderen en behandelen. Vertrouwen in elkaar speelt een grote rol. Dit doen we door samen een uitdagende leeromgeving te creëren waarin we verbinding maken met de samenleving. 

Met St. Anna op weg naar de toekomst! 

 

De collectieve ambitie van St.-Anna  is vastgelegd. Uitgangspunt daarbij zijn de vier pijlers zoals die in het Koersplan van Dynamiek staan.

Om onze drijfveren waar te maken leggen we 4 beloften af aan kinderen. 
Belangrijke succesfactoren om de kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen.

We geloven in je 
We zien wie je bent en bieden wat je nodig heb
We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving
We laten je zien dat de wereld groter is dan je school

Flipboek koersplan charlie

Voor elk kind een plek

Kindbeloften