Over de school

Breed betrokken op het dorp en zijn inwoners

Een brede school

Onze school is een brede basisschool. Dit betekent dat we samenwerken met meerdere instanties onder een dak.

Zo zijn de peuterspeelzaal en een bibliotheeksteunpunt gehuisvest in de school en zijn er contacten met de buitenschoolse opvang. De basisschool in ons dorp neemt een centrale rol in en is een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Op dit moment zitten er 88 kinderen op school.

We doen het vooral samen!

Wij vinden dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het eigen kind.

De opvoedingstaak wordt echter voor een belangrijk deel toevertrouwd aan ons team. Dat vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen.

Dit betekent dat wij onze ouders intensief bij onze school willen betrekken.


Samenwerken met andere scholen

De Dynamiek-scholen werken samen in clusters. Samen zorgen ze voor goed onderwijs.

Dit bijv. door van en met elkaar te leren, goede ideeën te halen en te brengen bij andere scholen, samen na te denken over de inzet van personeel.

De scholen zijn verdeeld over 2 clusters, oost en west.

Bs St Anna is onderdeel van cluster oost. Samen met de Doolgaard (Horst), de Mariaschool (Tienray), Megelsheim (Meerlo), de Klimboom (Swolgen), de Peddepoel (Wanssum), de Brink (Melderslo), de Bottel (Lottum), de Schakel (Broekhuizenvorst) en de Kameleon (Grubbenvorst).