Over de school

Breed betrokken op het dorp en zijn inwoners

Een brede school

Onze school is een brede basisschool. Dit betekent dat we samenwerken met meerdere instanties onder een dak.

Zo zijn de peuterspeelzaal en kinderopvang van Spring en een bibliotheeksteunpunt gehuisvest in de school . De basisschool in ons dorp neemt een centrale rol in en is een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Op dit moment zitten er 78 kinderen op school.

We doen het vooral samen!

Wij vinden dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het eigen kind.

De opvoedingstaak wordt echter voor een belangrijk deel toevertrouwd aan ons team. Dat vraagt om gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen.

Dit betekent dat wij onze ouders intensief bij onze school willen betrekken.