Ziek melden

Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dat kan ook via bijgaand formulier.
Gebruik het mailadres van de leerkracht van uw kind.