Ouderpanel en Oudervereniging

Ouders doen ertoe wat betreft het leren van hun kinderen

Sinds 2003 hebben wij op basisschool St. Anna in Blitterswijck een ouderpanel. Het ouderpanel is een overlegorgaan van de MR-ouderleden en ouders van de kinderen die op school zitten. In principe zijn alle groepen in het ouderpanel vertegenwoordigd door de ouders. De vergaderingen van het ouderpanel zijn openbaar en kunnen door iedereen die betrokken is bij de school worden bijgewoond.

Doel van het ouderpanel

Het ouderpanel is bedoeld om een goede communicatie tussen school en ouders te bevorderen en om de samenwerking tussen ouders, school en MR te stimuleren. Agendapunten zijn zeer divers, maar hebben uiteindelijk altijd als doel om het schoolgaan voor onze kinderen te verbeteren. Nieuwsgierig? Schuif gerust een keer aan.

Het ouderpanel heeft eveneens een signaleringsfunctie. Schoolaangelegenheden van algemene aard die verbetering vragen of die ouders zorgen baren worden binnen het ouderpanel besproken. Via de MR-ouderleden worden deze zaken in de MR -vergaderingen behandeld.

Oudervereniging "Kinderpret"

Is een vereniging, verbonden aan Bs st Anna, waarvan alle ouders van leerlingen die ingeschreven staan op school, lid kunnen worden. Wij hebben als doel het organiseren van buitenschoolse activiteiten voor de kinderen van groep 1 t/m 8, zoals bijv.:

  • St. Maarten;
  • Intocht van St. Nicolaas;
  • Kindercarnaval;
  • Koningsspelen;
  • Kindervakantiewerk.

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren en bekostigen vragen wij per jaar een vrijwillige bijdrage per gezin. Deze bijdrage wordt in de maand oktober bij u opgehaald. Bovendien wordt er voor sommige activiteiten (o.a.  Kindervakantiewerk) om een extra vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de te organiseren activiteiten.

Bij verschillende activiteiten kunt u ons ook een handje helpen. Mocht dit nodig zijn dan wordt u hierover geïnformeerd via ISY.

Verder kunt u eventuele ideeën, suggesties en vragen vanzelfsprekend kenbaar maken aan de bestuursleden van oudervereniging “Kinderpret”.