Ouders

Ouders doen ertoe wat betreft het leren van hun kinderen

Overblijfmogelijkheden

Elke middag zorgen twee ouders voor een verantwoorde en gezellige opvang van de kinderen. 
Kosten: de vergoeding voor het overblijven is € 1,75 per keer per kind. 

Uw kind kan het bedrag tussen de middag bij de desbetreffende overblijfkracht voldoen. Uw kind moet wel zelf eten en drinken meenemen.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een strippenkaart. Deze is voor 10x en kost €17,50. Je kunt deze kopen door het bedrag over te maken op rekeningnr. RABO06NL0309263786 onder vermelding van de naam van het/de kind(eren), en een mailtje te sturen naar Sandra Poels.
( hah.poels@hetnet.nl)

Aanmelding:

Op de dag dat het kind overblijft, of eerder kan dit gemeld worden op www.bsanna.nl: Contact…overblijven... ook afmelden kan hier.
Wanneer uw kind op vaste dagen overblijft kunt u dit doorgeven aan Annette Roosengarten via de mail of app. (markenannetteroosengarten@home.nl)

Oproep:

Mocht u het leuk vinden om eens per week als overblijfkracht te fungeren of af en toe als invalkracht te helpen, dan kunt u contact opnemen met Annette Roosengarten of een van de andere overblijfkrachten.


Klachtenregeling

Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van Dynamiek Scholengroep klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur van Dynamiek Scholengroep en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.


Schoolbijdrage

In september/oktober ontvangt u voor ieder kind een overzicht van de schoolbijdrage 2017-2018), waarop appelgeld (groep 1-2), schoolreis (groep 1-8) en schoolkamp (groep 8) vermeld staan. U kunt dit bedrag
in één of twee termijnen overschrijven. Het eerste termijn
graag voor 1 december 2017 en de tweede termijn voor 1 mei 2018.

De bedragen voor deze vrijwillige ouderbijdrage zijn voor ieder kind € 5,00.  Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt dit bedrag verhoogd met € 7,- voor het appelgeld. Voor de kinderen van groep 8 komt er nog
€ 75,- als bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp bij.
We wijzen u er nadrukkelijk op dat de schoolbijdrage vrijwillig is.