Nieuwe ouders

Onze school is een brede basisschool. Dit betekent dat we samenwerken met meerdere instanties onder een dak.

Naar een nieuwe school

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook binnen zes weken of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Nieuwe leerlingen voor groep 1 worden toegelaten na hun vierde verjaardag. Kinderen mogen naar  groep 1 op de eerste schooldag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders.

Eenmaal per jaar wordt er een inschrijving georganiseerd op school. U krijgt van gemeente Venray daar een uitnodiging voor. In het begin van het schooljaar maakt de school een lijst. Hierop staan de data waarop de peuters in de klas kunnen komen kijken (twee dagdelen).Tevens wordt op deze lijst vermeld, wanneer deze kinderen voor het eerst naar school kunnen komen. Ouders, die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bv. bij verhuizing) kunnen contact opnemen met de school.