Aanmelden (en procedure)

Ouders hebben vrijheid van schoolkeuze. Wettelijk gezien moet de directie van de school alle kinderen (die zijn aangemeld door hun ouders ) in beginsel aannemen. Wel kan de directie op grond van bekende of door de ouders ingebrachte informatie nader onderzoek doen of de aanwezigheid van het kind ernstige verstoring van rust, veiligheid of gezondheid kan opleveren voor Bs st Anna. Daarom wordt er een aanmeld-procedure gehanteerd.

Deze bestaat uit een aanmelding, en een intakeformulier. Het intakeformulier wordt samen met de ouders doorgenomen door de directeur. Deze besluit, indien noodzakelijk in overleg met personeelsleden, of een leerling wordt ingeschreven of niet.

Bij elk kind dat van een andere school komt vragen we een overzicht van de behandelde stof, de gehanteerde methodes, een overzicht van de leerresultaten en een indruk van de manier waarop de leerling werkt. Op deze manier proberen we een zo soepel mogelijke overgang te verwezenlijken.