Aanmelden

Welkom op onze website! Zeker wanneer jullie nieuwe ouders zijn en jullie je eerste kind willen aanmelden op onze school! We hopen jullie snel te mogen ontmoeten!

In het begin van ieder kalenderjaar ontvangen de ouders van 3-jarigen  een brief van de gemeente Venray! In deze brief worden jullie uitgenodigd jullie kind aan te komen melden.  We willen jullie vragen het aanmeldformulier  hiervoor in te vullen en in te leveren op school. 

Het aanmeldmoment staat voor 23/24 gepland op dinsdagmiddag 24 januari van 15.00 tot 16.00 uur! We ontmoeten elkaar in het lokaal van onze groep 1/2!   Tot dan!   Groet Team bs. Sint-Anna 

We willen iedereen vragen het aanmeldformulier ingevuld, mee te nemen naar het aanmeldmoment. Mochten jullie om welke reden dan ook verhinderd zijn kunnen jullie het  afgeven aan één van de teamleden, of bij het kleine poortje in onze brievenbus doen! Dank daarvoor.  

 

Hebben jullie vooraf  vragen of willen jullie iets bespreken! Neem gerust contact met ons op! 

Ouders hebben vrijheid van schoolkeuze. Wettelijk gezien moet de directie van de school alle kinderen (die zijn aangemeld door hun ouders ) in beginsel aannemen. Wel kan de directie op grond van bekende of door de ouders ingebrachte informatie nader onderzoek doen of de aanwezigheid van het kind ernstige verstoring van rust, veiligheid of gezondheid kan opleveren voor Bs st Anna. Daarom wordt er een aanmeld-procedure gehanteerd.

Deze bestaat uit een aanmelding, en een intakeformulier. Het intakeformulier wordt samen met de ouders doorgenomen. Naar aanleiding van deze intake wordt besloten of een leerling wordt ingeschreven. Wanneer tijdens de intake blijkt dat om tot een maximale ontwikkeling te komen en specifieke behoeften zijn waar de Sint Anna niet kan voldoen zullen we jullie als ouders ondersteunen en adviseren om bij een passende onderwijsorganisatie te komen. 

Bij elk kind dat van een andere school komt vragen we, aan de andere "zendende"school,  een overzicht van de behandelde stof, de gehanteerde methodes, een overzicht van de leerresultaten en een indruk van de manier waarop jullie kind werkt. Op deze manier zullen we een zo soepel mogelijke overgang verwezenlijken. 

  Met vriendelijke groet,  Kinderen en teamleden  St. Anna!